Referenties en beoordelingen

Uiteraard is het eenvoudig om positief over jezelf te schrijven. Daarom laat ik ook graag collega’s aan het woord met wie ik heb gewerkt en adviestrajecten heb uitgevoerd. Deze referenties hebben zij uiteraard zelf geschreven. Voor nadere informatie mag u altijd contact opnemen met deze personen.

Erna Winters, Directeur-bestuurder Bibliotheek Kennemerwaard, referentie:

Rob is een bevlogen mens met een groot hart voor kunst en cultuur. Hij weet zijn ervaring als voormalig beleidsambtenaar Cultuur van de gemeente Alkmaar, waarbij het schakelen tussen verschillende beleidsterreinen en het ontwikkelen van een gedragen visie op kunst en cultuur tot zijn expertise behoorde, te koppelen aan zijn ervaring als directeur van Artiance centrum voor de kunsten.

Hij brengt daarmee een unieke ervaringsdeskundigheid met zich mee, het opereren in het politiek bestuurlijk speelveld alsmede het leiding en sturing geven aan een culturele organisatie in datzelfde politiek bestuurlijke speelveld. Rob heeft in de jaren dat hij leiding gaf aan Artiance de organisatie nieuw elan meegegeven door nadrukkelijk de samenwerking op te zoeken met het maatschappelijk en cultureel middenveld. Daarmee is Artiance dieper in de Alkmaarse samenleving geworteld geraakt. Hij weet als geen ander hoe belangrijk samenwerken is met andere instellingen om daarmee het bestaansrecht van een culturele instelling goed voor het voetlicht te brengen”. (ABC Huis)

Wim van Veen, ex-wethouder Sociaal domein en Cultuur Alkmaar, referentie:

“Ik ken Rob als een bevlogen, inspirerende en enthousiaste man en collega. Een man met een groot hart voor cultuur en alles wat dat verbindt. Daarbij weet hij anderen een podium te geven en te laten stralen. Zelf pakt hij een meer bescheiden rol, maar is tegelijkertijd nadrukkelijk en zichtbaar aanwezig. In die rol heb ik hem veel zien realiseren”.
Geert ten Dam, voorzitter RVT ABC Huis, referentie:

Rob is iemand die niet denkt in problemen, maar in kansen. Artiance was als kleine organisatie zeer kwetsbaar. Een nieuwe strategie en vervolgens zijn initiatief om Artiance toekomstbestendig te maken door een fusie met de Bibliotheek Kennemerwaard te initiëren, geven blijk van strategisch inzicht en het vermogen resultaat te boeken.

Tijdens de coronacrisis zag Rob mogelijkheden om op andere manieren met cursisten en doelgroepen te communiceren en bovendien in Noord-Holland samenwerkingen te beginnen die in ‘normale tijden’ niet of anders zeer moeizaam tot stand gekomen zouden zijn. Bovenal is Rob als persoon een fijn mens, gezegend met compassie en humor. Nooit was het saai“.

Helena Rüegg, musicus, actrice en journaliste, referentie:

Referenties

“Rob is de meest nieuwsgierige persoon die ik ken. Als iets hem fascineert, steekt hij er al zijn energie in. Dat is vaak het ook leren van nieuwe kennis en vaardigheden. Bovenal is hij geïnteresseerd in de wensen en vragen van zijn medemensen en collega’s.

Hij zoekt met hen naar antwoorden en strategieën om hun wensen te verwezenlijken. Op die manier helpt hij nieuwe inzichten te verwerven en verbanden te leggen zonder ooit op de voorgrond te treden. Zijn positieve instelling en inlevingsvermogen maken hem tot een ideale partner in alle situaties”. (www.bandoneon.de, www.vitovision.org)

José van den Hurk, Directeur-bestuurder Wherelant (Purmerend), referentie:

Rob is een man naar mijn hart. Als collega-directeur van een centrum voor de Kunsten heb ik in Rob een inspirerende partner gevonden.  Een cultureel ondernemer die in beweging is en kansen ziet en omarmt. Vanuit een gemeenschappelijke visie hebben we inhoudelijk en constructief samengewerkt.

Zijn kennis en ervaring deelt hij graag. Met plezier hebben we samengewerkt en nu hij inmiddels een andere weg is ingeslagen, blijven we elkaar vinden en versterken.  Ik beveel Rob van harte aan als adviseur voor uw organisatie“. (Cultuurhuis Wherelant)

Monika van der Ent-Schmidt, Directeur culturele en educatieve producties, Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer, referentie:

Rob was als directeur van het kunstencentrum Artiance mijn collega in het Noord-Hollands netwerk van kunstenscholen. Wat hem kenmerkt is een hart voor kunst en cultuur, grote creativiteit en een enorme energie. Rob is iemand die overal een oplossing voor weet, in alles mogelijkheden ziet en niet rust voordat ideeën werkelijkheid geworden zijn. Daarbij heeft hij een schat aan kennis van en ervaring in de sector en een groot netwerk. Dit alles maakt Rob tot iemand die ik graag ontmoet en om advies vraag. (Het cultuurgebouw Haarlemmermeer)

Loes Wagenmaker, eigenaar Plannenbureau en interim directie Poppodia, referentie:

Rob maakt in zijn carrière mooie succesvolle switches, van beleidsadviseur Kunst & Cultuur naar directeur-bestuurder van Ariance en nu bestiert hij zijn eigen adviesbureau voor overheid en culturele instellingen.Heeft veel creatieve ideeën die hij moeiteloos handen en voeten geeft en daarnaast veel kennis en kunde op strategisch beleidsniveau.

Als people manager heeft hij een neus om mensen met kwaliteiten te werven en aan zich te binden. Hij verenigt, geeft vertrouwen en kan het ook makkelijk weer los laten. In het fusie traject van het ABC huis in Alkmaar kon Rob dan ook moeiteloos het stokje overgevenÉn Rob is ook nog eens een passievol gitarist.

Sander Boschma directeur Triade, Den Helder en Artex, Texel:

Sander Boschma

Werken met Rob is nooit saai. Als collega bestuurder bij het OCK en collega directeur in de regio heb ik hem ervaren als een kundige bestuurder met een brede kennis van zaken. Een overdaad aan ideeën gaan bij Rob gepaard met voldoende realiteitszin en daadkracht. Zijn aanwezigheid en inbreng heeft altijd een toegevoegde waarde voor de groep en het proces in het algemeen en voor de scheppingskracht in het bijzonder. Kortom een aanrader om in te schakelen voor begeleiding en advies om snel en afgewogen stappen te zetten.


Neem vrijblijvend contact met Cultuurbeleid & Advies op, vraag eventueel ook naar andere referenties.

Kijk ook op: www.duolaluna.com, www.tangodiario.com, www.artxchanges.org