Cultuurbeleid & Advies

Adviesbureau voor de culturele sector

Adviseur Drs. Rob Bangert

Mijn naam is Rob Bangert (1963) . Door mijn brede achtergrond en ervaringen binnen de cultuursector, gecombineerd met mijn grote netwerk kan ik een breed scala van overheid, gemeenten en culturele instellingen goed adviseren. 

Mijn adviezen vinden hun basis in, en zijn gericht op de dagelijkse praktijk van gemeenten en instellingen. De adviezen vinden dan ook op natuurlijke wijze aansluiting bij de werkvloer van de diverse gemeenten en culturele instellingen.

Al ruim 22 jaar al ben ik werkzaam in het culturele veld. In verschillende functies heb ik méér dan 120 projecten in de culturele en sociaal-culturele sector geïnitieerd, georganiseerd en geregisseerd voor gemeenten en culturele instellingen. 

Ik vind het leuk om mijn kennis te delen en om samen met opdrachtgevers mogelijke antwoorden te vinden op bepaalde vraagstukken.

Cultuureducatie

CULTURELE INSTELLINGEN

Ruime expertise op het gebied van strategie ontwikkeling van culturele instellingen. Tevens bezit veel kennis over organisatorische vraagstukken, kennis die opgedaan is in de praktijk. 

Inmiddels vele processen rondom nieuwe strategische plannen begeleid. 

Cultuurbeleid

GEMEENTELIJK CULTUURBELEID

Ruime expertise op het gebied van ontwikkeling gemeentelijk cultuurbeleid. Ruim 12 jaar ervasrin als senior beleidsmedewerker Kunst & cultuur. 

Specialist op het gebied van het ontwikkelen van interactief beleid en gemeentelijke besluitvormingsprocessen. 

Kunsteducatie

ADVIESTRAJECTEN

Specialist op het gebied van advisering en algemene ondersteuning. Veel vragen van instellingen hebben betrekking op bedrijfsvoering. 

Hoe kun je bepaalde zaken slimmer en eenvoudiger regelen. Ook hierin kan ‘Cultuurbeleid & Advies’ u in adviseren. 

Recente projecten & trajecten