Cultuurbeleid & Advies is uw ideale partner voor:

We kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn. De expertise van het adviesbureau ligt echter op het gebied van gemeentelijk cultuurbeleid en de coaching en aansturing/strategie van culturele organisaties. De adviestrajecten van het bureau zijn altijd heel praktisch van aard en direct toepasbaar op de praktijk.

Binnen de adviestrajecten maken wij gebruik van alle nieuwe digitale mogelijkheden die er zijn, maar die zijn altijd aanvullend en dienstbaar aan de fysieke praktijk. De echte innovatie ontstaat pas wanneer mensen elkaar ontmoeten en vrijelijk gedachten kunnen uitwisselen, samen optrekken en kennisdelen met alle mogelijkheden die er zijn! Dat is voor ons betekenis van partner 3.0.

Denk voor ondersteuning en samenwerking aan de volgende mogelijkheden:

Instellingen

  • Ondersteuning bij strategie en ondernemingsplannen culturele instellingen;
  • Proces begeleiding en advisering fusie trajecten;
  • Financieringsvraagstukken culturele instellingen;
  • Coachingstrajecten managers en medewerkers;
  • Intervisie trajecten leidinggevenden;

Gemeenten:

  • Interactieve ontwikkeling van gemeentelijk cultuurbeleid;
  • Besluitvormingsprocessen in het kader van gemeentelijk cultuutbeleid;
  • Interim werkzaamheden binnen afdelingen cultuur gemeenten;
  • Interim management werkzaamheden culturele instellingen;

Neem vrijblijvend contact op met ons!

Het grootste probleem dat ik zie bij mensen die willen uitblinken in schaken – maar ook in het bedrijfsleven of in het leven algemeen – is dat ze niet genoeg vertrouwen op hun instinct. (Garry Kasparov)

Cultuurbeleid advies
Cultuurbeleid advies – Rob Bangert